Profil

Važený klient,

Predstavujeme Vám súkromnú bezpečnostnú službu SBS GRIZLY s.r.o. Spoločnosť vznikla v roku 1998 a hlavné sídlo ma v Myjave . Rozhodnutím Krajského riaditeľstva PZ SR v Trenčíne bola dňa 07.05.1998 spoločnosti udelená licencia na prevádzkovanie strážnej služby.

Firma SBS GRIZLY s r.o. dosahuje kvalitu poskytovaných služieb predovšetkým:

  • Zodpovedným a individuálnym prístupom ku každému klientovi,
  • Spracovanie projektu ochrany, vyhodnotenie stupňa rizika,
  • Náročným výberom pracovníkov pre konkrétne úlohy,
  • Neustálym zvyšovaním praktickej a teoretickej pripravenosti,
  • Dôslednou kontrolou výkonu